Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (2023)

Persoonlijk

Geaccrediteerd

Hoge ROI

Action Learning

Sterk netwerk

Internationaal

Terug naar opleidingen

Een combinatie van praktijkgerichtheid en maatwerk coaching. Samen met professionals uit verschillende branches ontwikkel jij jouw persoonlijke managementvaardigheden en leiderschapskwaliteiten.

Vraag advies aan

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (1)

Welke MBA-opleiding past bij jou?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor vrijstellingen? Neem contact op met onze studieadviseurs.

Deeltijd 9.1NederlandsAction Learning MBAZet een stap vooruit in je carrière en groei door naar een hogere managementfunctie. Verbreed jouw bedrijfskundige kennis, ontwikkel jouw leiderschapsvaardigheden en breng impactvolle veranderingen teweeg.Startdatum 17 februari 2023Bekijk opleidingDeeltijd 9.1NederlandsExecutive Action Learning MBADe competenties van de deelnemers zodanig te verbeteren dat ze op strategische posities in profit en non-profit bedrijven op excellente acteren.Startdatum 15 februari 2023Bekijk opleidingDeeltijdNederlands 9.1Fast Track to Action Learning MBA'sUnieke kans! Behaal versneld je MBA-titel en versnel je carrière met één van onze Fast Track to Action Learning MBA’s. Heb jij een post-hbo Bedrijfskunde op zak? kijk dan of je in aanmerking komt.Startdatum 17 februari 2023Bekijk opleiding

Engelstalige MBA-opleidingen

DeeltijdEngels 9.1International Action Learning MBAEen blended International Action Learning programma met online lessen en fysieke bijeenkomsten in Nederland. Ideaal als ‘work-study-travel’ oplossing voor de drukke manager.Startdatum 15 februari 2023Bekijk opleidingDeeltijdEngels 9.1Online Action Learning MBAFlexibel studeren met de Engelstalige online Action Learning MBA. Speciaal ontwikkeld voor jou als werkend manager/professional en biedt je de flexibiliteit over waar je studeert.Startdatum 23 november 2023Bekijk opleiding6 opleidingenEngels 9.1Bekijk al onze internationale opleidingenLiever in het Engels studeren? Wij bieden ook Engelstalige MBA- en managementopleidingen aan via onze internationale website www.bsn.eu. Ontdek meer!Bekijk opleiding

Onze MBA-opleiding accreditaties

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (8)Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (9)Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (10)Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (11)Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (12)Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (13)Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (14)

Meer rendement

Direct rendement met onze MBA en Executive MBA-opleidingen

Tijdens de MBA en Executive MBA-opleidingen van Business School Nederland, verdiep jij je in belangrijke managementaspecten. Denk hierbij aan Human Resource Management, Strategisch Management, Financieel Management en Informatie Management.

Je verbreedt jouw kennis op strategisch niveau en past de opgedane kennis direct toe. Wij doen dit door het toepassen van de Action Learning-methode. Je leert complexe, urgente vraagstukken op te lossen en veranderingen direct te implementeren binnen jouw eigen organisatie. Hiermee levert de MBA-opleiding direct rendement op zowel voor jouw persoonlijke ontwikkeling als voor de groei van jouw organisatie. Kortom: een win-winsituatie.

Testimonials

Wat anderen over BSN zeggen

Ik was vroeger te veel met mezelf bezig en had te weinig aandacht voor de ander. Door Action Learning weet ik nu hoe inefficiënt dit is.

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (15)

Wilbert Moorman

Action Learning coach bij BSN

De Leergang Management en Leiderschap geeft mij inzicht in mijn persoonlijke eigenschappen en die van anderen.

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (16)

Annemieke Krikke

Clustermanager bij Amerpoort

De Executive Action Learning MBA-opleiding van BSN bleek vooral een enorme verrijking voor mijn persoonlijke ontwikkeling

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (17)

Roos Herman

Directeur bij Bibliotheek West-Brabant

Door mijn Action Learning MBA bij Business School Nederland ben ik echt gegroeid en meer een bedrijfskundige geworden.

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (18)

Esmee Rouwhof

Relatiemanager Grootzakelijke Markt voor Arnhem & De Achterhoek bij Liander

Ik koos voor BSN's MBA, omdat deze niet alleen theoretisch is, maar ook direct toepasbaar op de projecten die je in je eigen organisatie uitvoert.

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (19)

Marlou Mulders

Commercial Director bij Prins Petfoods

Het belangrijkste pluspunt was het feit dat ik de kans kreeg om met echte vraagstukken van mijn werkgever aan de slag te gaan.

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (20)

Robert Koolen

Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (21)

Kom langs!

Een MBA-proefles of online informatie-
avond bijwonen?

Spreken onze MBA-opleidingen jou aan, maar wil je ook ervaren of deze bij jouw ambitie en wensen aansluit? Meld je dan aan voor één van onze online informatieavonden of bezoek een MBA-proefles.

ProeflesInformatieavond

Faq

Veelgestelde vragen

Wij hebben veelgestelde vragen voor jou op een rij gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze studieadviseurs via studieadvies@bsn.eu of 0344-579050.

01

Wat is de waarde van de MBA-opleidingen?

Onze MBA-opleidingen zijn Professional Masters. Een Professional Master richt zich vooral op toegepast onderzoek. De MBA van Business School Nederland levert dus direct rendement op voor de student én zijn organisatie, omdat je theoretische kennis direct toepast op jouw eigen praktijk. De professional Master heeft leeruitkomsten en eindresultaten die uitkomen op niveau 7 van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) dat is gekoppeld aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Niveau 7 (NLQF) is in Nederland het één na hoogste niveau binnen het Hoger onderwijs.

ROI bij Business School Nederland

Bij Business School Nederland past iedere deelnemer het geleerde direct toe in de praktijk, door de Action Learning methode. Dit maakt ons anders dan elke andere managementopleider van Nederland. En het effect/rendement van het toepassen is ook nog eens hoog tot zeer hoog.

Voor organisaties

Onze MBA-afgestudeerden claimen zelf dat de studiekosten door de organisatie gemakkelijk zijn terugverdiend. Een aantal van hen spreekt zelfs over rendementen van tienduizenden tot miljoenen of nog meer. Super voor de werkgever en ook voor de deelnemer die met zijn studie persoonlijke groei doormaakt en tevens bijdraagt aan het rendement van zijn organisatie. Een echte win-win situatie.

Voor individuen

MBA-alumni verdienen meer, krijgen betere functies en zijn van mening dat een MBA waardevol is geweest voor hun professionele succes. We zitten in de top 3 van business schools in Nederland als het gaat om betere functies door de opleiding en een toename van het bruto maandsalaris voor en na de opleiding.

02

Wat is het verschil tussen de Action Learning MBA (AL MBA) en Executive Action Learning MBA (EX MBA)?

De Executive Action Learning MBA (CROHO-register 70054):

Deze MBA-opleiding is geschikt voor executives, senior managers en succesvolle ondernemers die minimaal drie jaar managementervaring hebben. Zij zijn veelal op strategisch niveau actief. Dit betekent dat je in een vrij homogene groep van ervaren managers terechtkomt. Gedurende de MBA zijn er gemiddeld drie aaneengesloten lesbijeenkomsten per maand. Dit is 1 lesdag extra per bedrijfskundig hoofdvak ten opzichte van de Action Learning MBA en er zit een extra blok managementvaardigheden in het programma. De lesdagen vinden meestal plaats op woensdag t/m vrijdag.

De Action Learning MBA (CROHO-register 70053):

De toelatingseis voor deze MBA is, naast een afgeronde hbo- of wo-opleiding, minimaal 2 jaar relevante hbo-werkervaring. Dit betekent dat in deze groep de werk- en managementervaring wat meer uiteenloopt. Hierin zitten jonge, talentvolle ambitieuze managers, professionals en projectmanagers gecombineerd met ook meer ervaren managers. Gedurende de MBA zijn er gemiddeld twee aaneengesloten lesbijeenkomsten per maand. Deze vinden vaak plaats op vrijdag en zaterdag.

Kortom: de basis van beide MBA-opleidingen is eigenlijk gelijk. Ook het MBA-diploma is voor beide MBA’s gelijk.

03

Zijn er vrijstellingen mogelijk bij de MBA-opleidingen?

Tijdens een persoonlijk gesprek wordt er samen met een studieadviseur gekeken naar je gevolgde opleidingen en je werkervaring en aan de hand daarvan wordt bekeken of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Vrijstellingen in de MBA-opleidingen zijn mogelijk als je elders een postinitiële master hebt afgerond. Dit is een master waarbij een student een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo) heeft en werkervaring een toelatingseis is. Of als je een post-hbo Bedrijfskunde hebt gevolgd bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hogeschool van Utrecht, Bedrijfskunde Opleiding Utrecht of InHolland Academy. Mocht je deze bij een andere instelling hebben gedaan dan kan er aan de hand van dit opleidingscurriculum worden gekeken of vrijstelling toch mogelijk is.

04

Wat als ik geen organisatie heb waar ik mijn projecten tijdens de MBA-opleiding kan uitvoeren?

Ga eerst binnen je eigen netwerk op zoek naar een bedrijf waar je je opdrachten op toe kan passen. Mocht dat niet lukken; als Business School Nederland hebben wij een (inter)nationaal Alumninetwerk, waaronder de alumnivereniging Tractus. Veel MBA-afgestudeerden geven aan dat ze studenten graag de mogelijkheid bieden om projecten bij hen uit te voeren. Voor meer informatie neem contact op met onze studieadviseurs Linda Hoksbergen en Anita Moolhuizen via 0344-579050 of studiadvies@bsn.eu.

05

Welke minimale omvang van de eigen organisatie is nodig om projecten tijdens de MBA-opleiding te kunnen uitvoeren?

Minimaal 10 – 15 medewerkers in de organisatie zijn nodig om analyses en projecten tijdens de MBA-opleiding goed uit te kunnen uitvoeren. Is je organisatie niet groot genoeg, omdat je bijvoorbeeld ZZP’er bent? Analyses en projecten tijdens de MBA-opleiding mogen dan ook in een andere organisatie uitgevoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een NGO of sportclub van flinke omvang.

Overzicht MBA opleidingen | Business School Nederland (22)

Persoonlijk advies

Heb je vragen of hulp nodig?

We helpen je graag op weg met een persoonlijk en vrijblijvend opleidingsadvies.

Neem contact op met onze studieadviseurs via 0344-579050 of studieadvies@bsn.eu.

Plan een adviesgesprek

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 11/18/2022

Views: 6296

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.