Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (2023)

HentPDF:Klik her for at downloade en PDF med udvidet materiale

Designetaf professor Steen Hildebrandt

Professor Steen Hildebrandt er nok Danmarks største navn inden for ledelse. Det er derfor ikke helt tilfældigt, at det er ham, vi har bedt designe ArosMini MBA sammen med os.

Hildebrandt har lagt byggestenene til lederuddannelsen, udvalgt det vigtigste indhold og håndplukket nogle af landets mest kompetente undervisere. Vi har sammen designet et ambitiøst læringsforløb, der både giver dig faglig og praktisk viden om ledelse, og som sikrer din personlige udvikling som leder. Og så vil du også have mulighed for at møde Steen Hildebrandt. Han indleder nemlig uddannelsen med et foredrag.

Læs hvad de studerende siger om lederuddannelsen

Hvad er en Mini MBA?

En Mini MBA er en mulighed for at udvide dit perspektiv som leder ved at blive indført i de klassiske MBA-discipliner. Se faktuel sammenligning af de to mest fremtrædende Mini MBA’er i Danmark.

Vi har allieret os med en af de førende tænkere inden for ledelse, professor Steen Hildebrandt. For han ved om nogen, hvad der er krævet af en MBA. Han har sørget for at indarbejde den traditionelle MBAs principper i vores lederuddannelse. Det er derfor med stolthed, at vi kan sige, at Aros Mini MBA holder et fagligt niveau, der er MBA-navnet værdigt.

Undervisning, øvelser, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er Aros Mini MBA opbygget!

Aros Mini MBA er bygget op over6 modulerfordelt over 6 måneder. Forud for hver undervisningsdag skal du læse et pensum på cirka 200-300 sider. Og efter hver undervisningsdag får du nogle individuelle øvelser og skal mødes med din studiegruppe (både øvelser og studiegruppe er dog valgfri). Lederuddannelsen afsluttes af en lille eksamen. Læs mere om alt dette længere ned på siden (efter modulbeskrivelserne).

Spar hele kursusprisen, hvis du tager en fuld MBA bagefter!

Vi har lavet et samarbejde med Henley Business School, der giver dig mulighed for (efter du har taget denne Mini MBA) at tilmelde dig en fuld MBA her i Danmark og få en besparelse, der svarer til den pris, du betaler for Mini MBA’en hos os. Henley er en af verdens mest anerkendte business schools, og deres MBA er som en af de eneste i verden Triple Crown akkrediteret. Financial Times rangerer Henley #18 på verdensplan inden for ”Executive Education”. Du får 20.000 kr. i rabat på MBA’ens første del og 13.500 kr. i rabat på MBA’ens anden del. Muligheden kan benyttes inden for 5 år af din afslutning af Aros Mini MBA.

Du bliver medlem af den eksklusive Aros Executive Club

Som deltager på Aros Mini MBA får du eksklusivt medlemskab af Aros Executive Club, hvor du efter din Mini MBA-lederuddannelse bliver løbende opdateret på aktuelle emner. I Aros Executive Club vil du få adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter. Du vil få invitation til eksklusive ledelsesarrangementer med ligesindede og tidligere deltagere på lederuddannelsen. Og du vil få rig mulighed for networking med de øvrige medlemmer. Medlemskabet er gratis og inkluderet i uddannelsen.

Se 9+ videoer fra tidligere deltagere (om Mini MBA’en)

Du se kan videoerne her

Professionelt pensum på dansk – med fuld gennemsigtighed!

Som noget særligt for Aros Mini MBA har Steen Hildebrandt og underviserne på lederuddannelsen sammensat dit pensum, så det primært består af tekster på dansk. Det har vi gjort, fordi forskningen viser, at man lærer bedst ved at læse på sit modersmål – også selvom man er god til engelsk.

Teksterne er en blanding af oversættelser af internationale “must-reads” og de bedste danske bøger og artikler. Vi har desuden udvalgt en række valgfri ekstralæsninger blandt de engelsksprogede businessbøger, som endnu ikke er oversat til dansk.

Alle artikler og bøger, du skal læse, er naturligvis skrevet af anerkendte fagfolk, ledere og eksperter. Hos Aros Mini MBA er der ingen artikler skrevet af studerende eller os selv.

Vi mener, at den vigtigste faktor i dit valg af mini MBA bør ligge i, om der er dygtige undervisere og et godt pensum. Det er nemlig de to faktorer, der i højeste grad afgør kvaliteten af din læring. Af den grund advokerer vi for total gennemsigtighed, så du ved, hvem du bliver undervist af, og hvad du skal læse gennem hele lederuddannelsen. Se hele dit pensum her.

Hør professor Steen Hildebrandt fortælle om Aros Mini MBA

Hent materiale:

Klik her for at downloade en PDF med udvidet materiale.

Se program og pris

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 1

Strategisk ledelse. Visioner og strategiske processer i en turbulent og foranderlig verden. Ledelse og bæredygtighed i den moderne organisation.

– Underviser: Henrik Ørholst

Strategi handler bl.a. om at være fremtidsorienteret. Lederskab går bl.a. ud på at forbinde nutid og fremtid. Det handler om at forstå virksomhedens mission og vision og om at udvikle de strategier og planer, der skal være med til at bringe virksomheden ind i fremtiden.

Den strategiske ledelse er afgørende for virksomhedens fremtidsmuligheder, og i modulet gennemgås begreber og modeller, der er vigtige i denne sammenhæng.

Under mini MBA’ens førstemodul fokuserer vi derforpå grundlæggende problemstillinger vedrørende strategi – både nationale og globale forhold og kræfter behandles. Virksomheder eksisterer i meget turbulente omgivelser, som hænger sammen med den strategiske situation og ledelse, der karakteriserer og finder sted i virksomheden. Hvad er virksomhedens strategiske situation og dagsorden, og hvorledes gennemføres der strategiske analyser, og hvorledes implementeres strategiske beslutninger og tiltag i virksomheden? Virksomhedens identitet og mission er grundlæggende udgangspunkter for dette arbejde.

Temaer, vi behandler på mini MBA’ens førsteundervisningsdag (og i læsningen):

 • Strategisk planlægning og ledelse
 • Vision, mission og strategi
 • Blue ocean strategi – forretningsudvikling
 • Strategiimplementering
 • Founders mentality – strategi og organisationsstruktur.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (3)

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 2

Fra strategi og megatrends til hverdag: Hvordan man som leder kan skabe en platform for udvikling af sin organisation?

– Underviser: Claus F. Nissen

Hvis strategi er en beskrivelse af, hvad man vil opnå med sin organisation, er forretningsmodellen en beskrivelse af, hvordan man gør det. Sagt på en anden måde; hvis strategi er noget, man arbejder med én gang om året, så er forretningsmodellen det, man arbejder med hver eneste dag!

Det er grunden til at Mini MBA’ens andet modul fokuserer på forretningsmodeller, og hvordan man kan arbejde med dem som leder. Og formålet med modulet er – i al sin enkelthed – at gøre dig klar til dette arbejde! Derfor starter vi med at zoome ud på de megatrends, der de næste mange år vil påvirke din virkelighed og din evne til at nå de strategiske mål, der er sat op for din organisation. Ved at få kigget nærmere på disse forhold, bliver du bedre i stand til at sætte klar retning for og med dine kolleger.

Vi introducerer værktøjer, der gør dig i stand til systematisk at kigge på enkeltdelene i din forretning og sammenhængene i mellem dem. Du vil som leder kunne bruge disse værktøjer til at diskutere udfordringer med dine ledelseskolleger og skabe en platform for inddragelse og kommunikation, der kan gøre det klart for hele organisationen, hvor I er på vej hen.

Temaer, vi behandler på mini MBA’ens anden undervisningsdag (og i læsningen):

 • Megatrends og deres effekt på verden og dig
 • Konkrete effekter af robotter, individualisering, digitalisering mv.
 • Forretningsmodeller i går, i dag og i morgen
 • Disruption – hvad er det, og hvordan arbejder man med det?
 • Effekter i forskellige brancher og sektorer – privat/offentligt, store/små, globalt/nationalt
 • Hvordan arbejder jeg med disse ting som leder?

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (4)

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 3

Personaleledelse. Mennesket i den moderne private og offentlige organisation. At lede sig selv og andre. Organisationsudvikling, team-ledelse, selvledelse, coaching.

– Underviser: Mie Krog

Personaleledelse og Human Ressource Management handler bl.a. om ledelse af mennesker og udvikling af organisationer. Mennesker er det centrale i enhver organisation. Mennesker, kompetencer, kultur sammen med teknologi, infrastruktur m.m. er grundlaget for alle de former for resultatskabelse, der finder sted i den moderne organisation.

En organisation består af mennesker. Der eksisterer en række begreber og problemstillinger i enhver organisation, der handler om mennesker, både det enkelte individ, grupper og hele organisationen. HRM, lederskab, følgeskab, samarbejde og dialog er vigtige faktorer her. Mennesket og menneskelige relationer er i centrum.

Menneske- organisations- og samfundssyn er vigtige temaer. Gruppeprocesser, konflikter, relationer m.m. er fænomener, der karakteriserer livet i enhver organisation. Hvorledes arbejder man ledelses- og udviklingsmæssigt med mennesker og grupper af mennesker? Hvorledes arbejder man med tid, møder, konflikter, dialoger, lederudvikling m.m.?

Temaer, vi behandler på mini MBA’ens tredjeundervisningsdag (og i læsningen):

 • At lede andre
 • Lederroller
 • Ledelse i forskellige organisationstyper
 • Ledelse i medvind og modvind
 • Værdibaseret ledelse
 • Performancebaseret ledelse
 • Mangfoldighedsledelse
 • Medarbejderudvikling
 • At lede sig selv.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (5)

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 4

Forandringsledelse

Forandringer. Ledelse af forandringer og bevidst arbejde med resiliens.

– Underviser: Lene Andersen

Forandring er et grundvilkår. Den verden, vi lever i, ændrer sig konstant og forandringshastigheden sker så hurtigt, at du ikke længere kan planlægge komfortabelt på forhånd. En sund organisation er i konstant bevægelse og omfavner og tilpasser sig altid en ny fremtid. Fremtiden tilhører dem, for hvem forandring er et mindset.

De organisationer, vi arbejder i eller er afhængige af for at opfylde vores behov og ønsker, ændrer sig også dramatisk med hensyn til strategier, strukturer, systemer – og selvfølgelig deres forventninger til medarbejdere og ledere. En sund organisation er i konstant bevægelse og omfavner og tilpasser sig altid en ny fremtid. Lederens væsentligste rolle er at skabe mening for alle interessenter, der er berørt af forandringen. På dette modul fokuserer vi derfor på alle former for forandringer, hvorfor de sker, hvordan de foregår, og hvad der skal gøres for at gøre forandring til et velkomment snarere end et frygtet koncept. Vi lægger vægt på at forstå, hvordan mennesker reagerer på og forholder sig til forandringer.

Et centralt aspekt af forandringsforståelse handler om at forstå behovet for at have fokus på den omverden, som din organisation spiller sammen med. Vi tillægger et udefra-og-ind perspektiv, hvor du kommer til at forstå selve forandringsbegrebet, de fysiske, systemmæssige og mentale aspekter af forandring, der netop betoner det dynamiske samspil mellem organisationen og omverdenen. Du får indsigt i de både rationelle modeller og procesorienterede tilgange, som vil udfordre din forandringstænkning og hjælpe dig til at lede forandringer med en så involverende tilgang som muligt. Afsluttende behandler vi betydningen af psykologisk tryghed, så du får et perspektiv på, hvordan du kan arbejde mere reflekteret med at blive bevidst forandringsleder.

Temaer som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Forandringer og hvordan de opstår
 • Ramme-og procesmodeller for forandringer
 • Modstand mod forandringer
 • Psykologien og de menneskelige dynamikker
 • Selvledelse og betydning for at lede forandringer
 • Psykologisk tryghed

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (6)

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 5

Produktivitet. Økonomi. Resultatmålinger. Forretningsudvikling.

– Underviser: Claus Dennig Jespersen

Ledelse og organisering handler om resultatskabelse. I mange situationer er finans og tal en essentiel del af ledelse. Begreber fra regnskab- og økonomistyring kan være essentielle for at skabe transparens og gennemslagskraft i dagligdagen.

Man taler om begrebet “forretningen”. Men hvilken forretningsmodel og forretningstænkning karakteriserer egentlig virksomheden? Økonomi og ledelse ses undertiden som to sider af samme sag, og i hvert fald er virksomhedens regnskaber, resultatopgørelser og vækstforståelse centrale temaer.

Måling er i den sammenhæng vigtig: Hvad skal din virksomhed måle, hvad betyder forretningsmodellen, og hvorledes skal I måle og formidle det? Produktivitet, effektivitet og kvalitet er tre sammenhængende og vigtige begreber. Hvor god er virksomheden til at udnytte de nødvendige ressourcer med henblik på at nå de vigtigste mål? Set fra virksomhedens kunder, medarbejdere og ejere?

Temaer, vi behandler på mini MBA’ens femte undervisningsdag (og i læsningen):

 • Regnskaber og bundlinjer
 • Måling, ledelse og styring
 • Ledelsesrapportering og KPI’er
 • Budget og opfølgning
 • Struktur, strategi og måling
 • Performance management
 • Vækstens dimensioner
 • Kontraktstyring.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (7)

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 6

Lederen som person og kommunikator. Personlig ledelse og kommunikation. Strategisk og personlig gennemslagskraft, relationer og ledelseskommunikation.

– Underviser: Kresten Schultz Jørgensen

Ledelse og lederskab. I dette modul fokuserer vi på detpersonlige lederskab. Lederens person og kommunikation, din personlige udvikling,rollerog autenticitet er i centrum.

Ledelse og lederskab udføres og udøves af personer. Relationer tilandre mennesker, organisationer og interessenter er vigtige aspekter. Enorganisation består af relationer mellemmennesker og afdelinger, ogvirksomheden selv eksisterer i komplicerede netværk. Både det personligeog relationelle er icentrum i dette modul, hvor vi sætter fokus på lederen som person og kommunikator. Sammen med det relationelleer begreber som roller, personlighedstyper, formidling og dialog, videndeling og samarbejde centrale begreber.Disse temaer behandler vi og ser på fra forskellige vinkler og i enkritisk belysning.

Temaer, vi behandler på mini MBA’ens sjette undervisningsdag (og i læsningen):

 • Menneske- og organisationssyn
 • Lederen som person
 • Lederroller og personlighedstyper
 • Personlig udvikling
 • Organisationens kommunikationsprocesser
 • Personlig kommunikation: Viden, krop, sprog, nærvær
 • Stress i organisationer – kriser og forandringsledelse.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (8)

Fagligt stærkt pensum

Forud forhver af mini MBA’ens seks undervisningsdage vil du fåcirka 300 sider, som du frit kan læse løbende i de frirum du har i måneden mellem hver af modulerne. Det lyder måske af meget, men det kan godt lade sig gøre. Også selvom du ikke er vant til at læse meget. Og også selvom du har meget travlt.

Pensum på Aros Mini MBA er med ganske få undtagelser på dansk (ellers på engelsk). Pensumbestår desuden udelukkende af bøger, artikler og uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for Mini MBA’en, og det vil blive udleveret ved uddannelsens start. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad lederuddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

Pensum er inkluderet i prisen og har en værdi af 2.500 kr.Du kan se dit fulde pensum her:Pensum for Aros Mini MBA.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (9)

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler Aros Mini MBA om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som leder (eller kommende leder) og til din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din Mini MBA. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv, hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (10)

Få masser af sparring i dinstudiegruppe

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at vende pensum og øvelser – og for at få masser af sparring på din egen situation og rolle som leder. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte.

“Tiltaget med studiegrupper er virkelig godt. Og møderne med studiegruppen har måske fordoblet mit udbytte af uddannelsen”– Jacob Christiansen,Orkla Foods Danmark.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (11)

Eksamen (opsamling og personlig udvikling)

Eksamen på Aros Mini MBA er todelt:

 1. Skriftlig opgave på 5-6 sider (som du har 3 uger til at skrive derhjemme, efter det sidste modul er afsluttet)
 2. Multiple choice-test af din konkrete viden og om redskaberne fra uddannelsen (som du ligeledes tager hjemmefra, når det passer dig indenfor de 3 uger).

Få det fulde overblik over eksamen på Aros Mini MBA.

Eksaminator vil være en af Mini MBAens undervisere.

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Aros Mini MBA. Det kræver dog, at du har deltaget i minimum 5 ud af 6 moduler. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (12)

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller send en mail til minimba@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (13)

Det skriver Dagbladet Børsen

Læs Børsens artikelom lanceringen af Aros Mini MBA(kræver, at du er Børsen-kunde).

Du kan også læse, hvorfor, vi mener, at vi hele fem gange er kåret til Gazellevirksomhed af Børsen: Aros Business Academyer Gazelle.

Uddannelse: Aros Mini MBA - Udviklet af professor Steen Hildebrandt (19)

HentPDF:Klik her for at downloade en PDF med udvidet materiale

Se program og pris

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 02/11/2023

Views: 6302

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.